รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานสำหรับผู้ที่มีความสามารถ ในงานช่าง งานโลหะ

 • ช่างมิลลิ่ง [1 ตำแหน่ง]
 • วิศวกรเครื่องกล [1 ตำแหน่ง]
 • ช่าง CNC Lathe [1 ตำแหน่ง]
 • ช่าง CNC Machining Center [1 ตำแหน่ง]
 • ช่างเขียนโปรแกรม Cimatron [1 ตำแหน่ง]
 • แม่บ้าน [1 ตำแหน่ง]

  ติดต่อสมัครงาน
 • ส่งเอกสารสมัครงานได้ทาง
     momo.pk@hotmail.com, lionmomo.pk@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
     +6699-3956456, +6694-4292989