รับขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบ ทำตามตัวอย่างชิ้นงาน และออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้า มีงานกลึงขึ้นรูป
งานกัด งานเจียระไน งานไส งานเชื่อม งานขัด งานเจาะหรืองานตกแต่งทั่วไป งานขึ้นรูปแม่พิมพ์ งานซ่อม
งานประกอบเครื่องจักร และอื่นๆ สามารถขึ้นรูปโลหะได้เกือบทุกชนิด อาทิเช่น เหล็กเกรด เหล็กฉาก
เหล็กหล่อ แสตนเลส ทองเหลือง ทองแดง พลาสติก อลูมิเนียม ไม้ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>